Modernisering Wetboek van Strafvorderingadvies Federatie Nabestaanden geweldsiachtoffers

Advies van de Federatie Nabestaanden geweldsiachtoffers (FNG) bij de Contourennota Modernisering Wetboek van Strafvordering.