Vragen en antwoorden over het project Simpel Switchen in de Participatieketen

In het project ‘Simpel Switchen in de Participatieketen’ werkt de Rijksoverheid er samen met Divosa en andere organisaties aan om het voor mensen makkelijker te maken vanuit een uitkering aan het werk te gaan. Hieronder vindt u veelgestelde vragen over dit project.

Hoe wordt de overgang tussen uitkering en werk makkelijker gemaakt?

In verschillende bijeenkomsten, de Inspiratielabs On Tour, zijn voorbeelden verzameld van gemeenten die al bezig zijn om de overgangen tussen uitkering en werk makkelijker te maken. Tientallen gemeenten hebben meegedaan en zijn ook zelf actief met het toepassen van oplossingen en goede voorbeelden. Ook kijkt de Rijksoverheid samen met gemeenten, UWV en andere organisaties welke oplossingen nog meer mogelijk zijn. 

Hoe wordt de overgang tussen dagbesteding en werk makkelijker gemaakt?

Mensen moeten ook vanuit de dagbesteding de stap kunnen zetten naar (betaald) werken als dat voor hen mogelijk is. De Rijksoverheid onderzoekt samen met de organisaties Movisie en Stimulansz hoe mensen makkelijker de stap kunnen zetten van dagbesteding naar werk. Maar ook de stap terug als dat nodig is. Simpel Switchen wil er ook voor zorgen dat mensen goed worden begeleid. Bij de overgangen van bijvoorbeeld school naar werk of zorg naar werk, maar ook om aan het werk te kunnen blijven. 

Wat heeft Simpel Switchen al bereikt?

  • Per 1 januari 2021 kunnen mensen met een Wajonguitkering die de stap naar werk zetten als het nodig is terugvallen op de Wajonguitkering ‘tot de AOW-gerechtigde leeftijd’. 
  • Om het aanvraagproces van een bijstandsuitkering soepeler en sneller te laten verlopen, is de ‘Toolkit Snelle Aanvraag, Snel Besluit’ gemaakt. Deze toolkit helpt gemeenten om de aanvragen voor een bijstandsuitkering snel te behandelen.
  • Als mensen vanuit de uitkering parttime aan het werk gaan, is het vaak niet duidelijk wat dit betekent voor het inkomen. Meestal ontvangen mensen salaris van hun werk, maar krijgen ze ook nog een deeluitkering. Daarom is voor gemeenten de ‘Toolkit Parttime Werk’ gemaakt. Hiermee kunnen gemeenten mensen die parttime aan het werk gaan ondersteunen bij het nemen van deze stap. 
  • Om de financiële gevolgen van (parttime) aan het werk gaan duidelijk te maken, heeft het Nibud de ‘Uitkering naar Werk Berekenaar’ gemaakt. Hiermee kan de professional mensen helpen om inzicht te krijgen in hun financiële situatie. 
  • De Beroepsvereniging voor Klantmanagers (BVK, nu SAM), Divosa en Stimulansz hebben bijeenkomsten georganiseerd om klantmanagers meer kennis op te laten doen van het integrale Sociale Domein. De klantmanagers leren welke stappen mogelijk zijn om voor mensen de juiste en best passende plek te vinden om mee te doen in de samenleving.
  • Meer informatie vindt u in de Kamerbrief 'Stand van zaken Simpel Switchen in de Participatieketen' en op de site van Divosa.