Maatregelen voor een hoger aantal gevaccineerde kinderen

In Nederland is de vaccinatiegraad hoog, gemiddeld meer dan 90%. Maar om ziekten uit te roeien, moeten nog meer burgers hun vaccinaties halen. Het kabinet neemt daarom maatregelen.

Minder kans op ziekten als meer kinderen gevaccineerd zijn

Wanneer veel mensen een vaccinatie halen tegen een infectieziekte als mazelen, komt deze ziekte minder vaak voor. Dit komt door groepsbescherming. Ook kwetsbare mensen en niet ingeënte mensen hebben dan minder kans om ziek te worden.

Waarom maatregelen voor een hogere vaccinatiegraad nodig zijn

  • Om ziekten uit te roeien, moeten nog meer mensen hun vaccinaties halen. Om bijvoorbeeld mazelen uit te roeien moet de vaccinatiegraad in ieder land minimaal 95% zijn.
  • De laatste 10 tot 15 jaar is de vaccinatiegraad in Nederland licht gedaald. In 2019 is de vaccinatiegraad voor het eerst in 5 jaar licht gestegen. Desondanks laten nog steeds te weinig mensen zich vaccineren.
  • Er zijn grote regionale verschillen. In sommige regio’s is de vaccinatiegraad hoog, maar in andere lager.  Denk aan de grote steden. En aan regio’s waar veel ouders wonen die hun kinderen om religieuze redenen niet laten vaccineren.

Maatregelen om meer kinderen te laten vaccineren

Het kabinet wil dat meer mensen gevaccineerd zijn. De maatregelen staan in het actieplan Verder met vaccineren:

HPV, BMR of DKTP vaccinatie gratis inhalen

Niet alle 16- en 17-jarigen hebben vaccinaties gehaald tegen HPV, BMR of DKTP. Zij hebben daarom een extra oproep ontvangen om de vaccinaties  alsnog (gratis) te halen. Deze extra inhaalmogelijkheid vond plaats in 2019 en 2020. Verder is het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in gesprek met de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) over hoe dit structureel is in te regelen. 

Gesprekstrainingen voor artsen en verpleegkundigen

Ouders met twijfels over vaccinatie moeten duidelijke informatie krijgen met antwoorden op hun vragen. Hiervoor geeft het  kabinet geld uit aan gesprekstrainingen voor artsen en verpleegkundigen.

Onderzoek of kinderopvanginstellingen niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren

Het kabinet laat onderzoeken of kinderopvanginstellingen niet-gevaccineerde kinderen mogen weigeren. Dit is een advies uit het rapport ‘Prikken voor elkaar’ door de Commissie kinderopvang en vaccinatie.

Betere informatie voor ouders en professionals door Vaccinatiealliantie

Ouders moeten wetenschappelijk bewezen informatie krijgen over vaccinaties. Als ze vragen of twijfels hebben, moeten ze hun weg naar duidelijke informatie met de antwoorden weten te vinden. Zowel fysiek bij het consultatiebureau als op het internet. Om deze boodschap uit te dragen heeft het kabinet de Vaccinatiealliantie in het leven geroepen.

In de Vaccinatiealliantie werken specialisten van artsen en verpleegkundigen tot wetenschappers, communicatiedeskundigen en beleidsmakers samen. Ze zetten zich in om het belang van vaccinaties bij een breed publiek onder de aandacht te brengen. Een paar voorbeelden:

  • Op lokaal niveau zijn er nu vaccinatieallianties;
  • De Rijksoverheid zet zich samen met ouderenbond KBO-PCOB in om het belang van vaccinaties voor volwassenen te benadrukken. Denk aan de griepprik en de pneumokokkenvaccinatie.
  • Er komen campagnes die duidelijk maken waarom vaccinatie tegen baarmoederhalskanker zo belangrijk is.

Misleidende informatie vaccinatie tegengaan

Vooral op het internet is veel informatie te vinden over vaccinaties. Deze informatie klopt niet altijd. De Vaccinatiealliantie heeft daarom een denktank desinformatie. De denktank wil ouders helpen om de wetenschappelijk bewezen informatie op internet beter te vinden. Daarnaast biedt de denktank weerwoord tegen de verspreiders van misleidende informatie. Een paar resultaten:

  • Deelnemers van de denktank beantwoorden online vragen van ongeruste ouders. Waar nodig gaan ze in tegen misleidende informatie over vaccinaties.
  • De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) heeft 10 eigenaren van homeopathische sites een boete gegeven. Ze maakten reclame voor een niet geregistreerd geneesmiddel, namelijk homeopathische vaccinaties. Het is nog nooit bewezen dat deze homeopathische vaccinaties werken.
  • Facebook, Instagram, X (voorheen Twitter) en andere social media kanalen ondernemen acties om onjuiste informatie over vaccinaties tegen te gaan, zoals het tonen van een waarschuwing.