Mag een kinderopvang of school niet-gevaccineerde kinderen weigeren?

Scholen mogen vanwege de leerplicht niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren. Voor de kinderopvang is er een juridisch afwegingskader.

Leerplicht voor kinderen

In Nederland vallen alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar onder de leerplicht. Dat betekent dat zij naar school moeten. Daarom kunnen scholen niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren.

Onderzoek naar kinderopvang en vaccinatie

In 2019 heeft de ‘Commissie kinderopvang en vaccinatie’ geadviseerd of niet-gevaccineerde kinderen geweigerd moegn worden. Dit advies staat in het rapport ‘Prikken voor elkaar’.

Ruimte om ongevaccineerde kinderen te weigeren

De Raad van State oordeelt dat er voor kinderopvangorganisaties ruimte is om ongevaccineerde kinderen te weigeren. Dit kan alleen onder strenge voorwaarden. Zo mag een kinderopvangorganisatie niet discrimineren, bijvoorbeeld op geloof of andere persoonskenmerken. Ook is privacy een punt van aandacht. Vaccinatiegegevens zijn volgens de Algemene verordening persoonsgegevens ‘bijzondere persoonsgegevens’.

Organisaties voor kinderopvang moeten eerst kijken of er minder grote maatregelen mogelijk zijn. Om kinderopvangorganisaties te helpen, heeft de minister van Sociale Zalen en Werkgelegenheid een juridisch afwegingskader ontwikkeld.