Mag een kinderopvang of school niet-gevaccineerde kinderen weigeren?

Scholen mogen vanwege de leerplicht niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren. Voor kinderopvanginstellingen is er nu nog geen duidelijke richtlijn. Het kabinet onderzoekt nu of het kinderopvanginstellingen wel kan verplichten om niet-ingeënte kinderen te weigeren.

Leerplicht voor kinderen

In Nederland vallen alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar onder de leerplicht. Dat betekent dat zij naar school moeten. Daarom kunnen scholen niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren.

Duidelijkheid nodig over niet-gevaccineerde kinderen in kinderopvang

Sommige kinderopvanginstellingen weigeren nu kinderen die niet-gevaccineerd zijn. Andere doen dat niet. Er is nog geen vaste lijn.

Het kabinet onderzoekt nu of het mogelijk is om kinderopvanginstellingen te verplichten om niet-gevaccineerde kinderen te weigeren. Dat kan dan alleen als de vaccinatiegraad (percentage gevaccineerde mensen) onder een later te bepalen niveau komt.