Mag een kinderopvang of school niet-gevaccineerde kinderen weigeren?

Scholen mogen vanwege de leerplicht niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren. Voor de kinderopvang is er nu nog geen duidelijke richtlijn. Een nieuwe initiatiefwet moet regelen dat kinderopvangcentra niet-ingeënte kinderen mogen weigeren.

Leerplicht voor kinderen

In Nederland vallen alle kinderen van 5 tot en met 16 jaar onder de leerplicht. Dat betekent dat zij naar school moeten. Daarom kunnen scholen niet-gevaccineerde kinderen niet weigeren.

Plannen Tweede Kamer: kinderopvang mag niet-gevaccineerde kinderen weigeren

Momenteel is het voor kinderopvangcentra vaak niet duidelijk of ze kinderen die niet gevaccineerd zijn mogen weigeren. Daarom doen veel opvangcentra dat nu niet, terwijl ze dat misschien wel willen.

De Tweede Kamer wil vastleggen dat de kinderopvang niet-gevaccineerde kinderen mag weigeren. Dit staat in een wetsvoorstel. Om te controleren of een kind is gevaccineerd, mag de opvang een bewijs van vaccinatie opvragen bij de ouders. Kunnen of willen de ouders dat niet laten zien, dan mag de kinderopvang het kind weigeren.

Op 18 februari 2020 is het voorstel aangenomen door de Tweede Kamer. De Eerste Kamer moet nog akkoord gaan.