Wanneer wordt mijn rijbewijs ingevorderd?

De politie kan uw rijbewijs invorderen als u de veiligheid op de weg ernstig in gevaar brengt. Bijvoorbeeld als u veel te hard rijdt of als u teveel alcohol heeft gedronken.

Redenen voor invordering rijbewijs

Uw rijbewijs kan onder andere worden ingevorderd in de volgende situaties:

  • U heeft een alcoholgehalte in uw bloed van meer dan 1,3 promille. Voor beginnende bestuurders is dit 0,8 promille.
  • U weigert mee te werken aan een alcoholonderzoek (blaastest of bloedonderzoek).
  • U rijdt 50 kilometer per uur of meer te hard. Op de bromfiets geldt dit bij 30 kilometer per uur of meer te hard rijden.
  • U vertoont gevaarlijk rijgedrag.

Beslissing invordering rijbewijs

Bij invordering stuurt de politie uw rijbewijs naar de officier van justitie. Die beslist binnen 10 dagen of uw rijbewijs wordt ingehouden of dat u uw rijbewijs terugkrijgt.

In de periode dat u uw rijbewijs kwijt bent, mag u geen enkel motorrijtuig besturen. Ook niet als u een voertuig (bijvoorbeeld een trekker of een bromfiets) nodig heeft voor uw werk.

Inhouding van het rijbewijs

De officier van justitie kan uw rijbewijs voor langere tijd inhouden. De inhouding van uw rijbewijs is een maatregel die geldt totdat uw zaak voor de rechter komt. De officier van justitie is wettelijk verplicht de zaak binnen 6 maanden na de invordering voor de rechter te brengen.

Klaagschrift indienen

Bent u het niet eens met de beslissing van de officier van justitie? Dan kunt u een Verzoek teruggave rijbewijs indienen bij de rechtbank. Dit is een brief waarin u de rechter vraagt of u uw rijbewijs terug kunt krijgen.

Rechter beslist over ontzegging rijbevoegdheid

Als uw zaak voor de rechter komt, dan moet u zich verantwoorden voor de overtreding. De rechter beoordeelt of u een ontzegging van de rijbevoegdheid krijgt. De tijd dat u uw rijbewijs kwijt was voor de rechtszitting, wordt afgetrokken van deze periode. U kunt uw rijbewijs ook voorgoed kwijtraken.

Rijbewijs innemen bij openstaande verkeersboetes

Het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) kan uw rijbewijs innemen als u openstaande verkeersboetes heeft. Om uw rijbewijs terug te krijgen, moet u het openstaande bedrag betalen.