Waar stem ik voor bij de Tweede Kamerverkiezing?

Bij de Tweede Kamerverkiezing stemt u op iemand die zich verkiesbaar heeft gesteld: een kandidaat. Deze kandidaat is lid van een politieke partij en vertegenwoordigt de ideeën en standpunten van deze partij. 

U kiest de kandidaat waarvan u vindt dat die uw stem verdient. In totaal komen na de verkiezing 150 volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer. Zij praten over hoe de overheid dingen moet regelen in ons land. En ze beslissen over nieuwe wetten

Uw stem telt, samen met alle andere uitgebrachte stemmen, mee in de uitslag van de verkiezing. Door te stemmen bij de Tweede Kamerverkiezing heeft u dus invloed op de besluiten van de Tweede Kamer.

Informatie over partijen en kandidaten waar u op kunt stemmen

Op de website van de Kiesraad vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de verkiezing. Voor de verkiezing ontvangt u thuis de lijsten met namen van de kandidaten. Op de websites van de partijen leest u hun plannen. In verkiezingstijd voeren de kandidaten en de politieke partijen campagne. In de media maar ook op de websites van de partijen leest u meer over hun verkiezingsprogramma. Op internet staan verschillende stemhulpen om u te helpen uw keuze te maken.

Taken van de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft verschillende taken.

  1. De Tweede Kamer controleert of het kabinet (de ministers en staatssecretarissen) zijn werk goed doet. Bijvoorbeeld door vragen te stellen aan ministers en haar mening te geven over onderwerpen. 
  2. De Tweede Kamer beslist over nieuwe wetten en over wijzigingen van bestaande wetten. Dat doet zij samen met de regering en de Eerste Kamer. Die wetten kunnen bijvoorbeeld gaan over bestaanszekerheid, woningbouw, klimaat, gezondheidszorg of migratie. Daarnaast neemt de nieuwe Tweede Kamer in ieder geval een besluit over één voorstel om de Grondwet te wijzigen

De Tweede Kamer vertegenwoordigt daarbij de Nederlandse bevolking.

Nieuw kabinet na de verkiezing

Direct na de verkiezing start ook het proces om een nieuw kabinet te vormen. De voorzitters van de partijen die in de Tweede Kamer zitten, onderhandelen dan met elkaar om te bepalen welke partijen de komende 4 jaar samen gaan regeren. Het maken van deze afspraken heet de kabinetsformatie.

Lees op de site van de Tweede Kamer meer over wat er met uw stem gebeurt.
Of bekijk hoe de Tweede Kamer werkt.