Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Progresso

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Progresso