Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Progresso

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar antwoord op de brief van de Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Progresso. De brief ging over het bezwaar tegen de beslissing over de subsidieregeling voor het organiseren van verrijkte schooldag. Zij doet dit op verzoek van de vaste Tweede Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW).

Aanbiedingsbrief bij afschrift brief Progresso