Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over stand van zaken toezeggingen primair en voortgezet onderwijs