Kamerbrief over stand van zaken toezeggingen primair en voortgezet onderwijs

Minister Paul (Primair en Voortgezet Onderwijs) komt terug op enkele toezeggingen aan de Eerste Kamer. De toezeggingen gingen over passend onderwijs, onderwijs aan kinderen van asielzoekers en arbeidsmigranten, tweetalig basisonderwijs en het met voorrang verstrekken van woningen aan leraren.

Kamerbrief over stand van zaken toezeggingen primair en voortgezet onderwijs