Wat verdien ik als leraar in het middelbaar beroepsonderwijs (mbo)?

Een docent in het mbo verdient tussen € 4.000 en € 7.600 per maand. Dat is inclusief onder andere vakantiegeld en een eindejaarsuitkering. Dit volgt uit de cao voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie (cao mbo).

Schalen, tredes en beloningen in het mbo

Bij elke salarisschaal en trede hoort een salarisbedrag. Deze bedragen staan in de cao. De beloning (bruto inkomen) bestaat uit:

  • salaris;
  • vakantiegeld;
  • eindejaarsuitkering;
  • toelagen die iedere leraar krijgt.

In de tabel staan afgeronde bruto bedragen. Deze zijn gebaseerd op de CAO MBO 2023-2024.

Schaal, treden en totale beloning in het mbo per 1 januari 2024

Schaal

Salaristrede

Maandsalaris 

Beloning op maandbasis

LB

Start

€ 3.431

€ 4.030

LB

Na 10 jaar

€ 4.779

€ 5.600

LB

Maximum

€ 5.078

€ 5.950

LC

Start

€ 3.906

€ 4.590

LC

Na 10 jaar

€ 5.405

€ 6.330

LC

Maximum

€ 5.740

€ 6.760

LD

Start

€ 4.452

€ 5.220

LD

Na 10 jaar

€ 6.118

€ 7.160

LD

Maximum

€ 6.488

€ 7.610

Gemiddelde beloning leraren in het mbo

Gemiddeld verdienen docenten in het mbo zo’n € 6.000 per maand. In die berekening is rekening gehouden met de schalen en treden van alle leraren (gewogen gemiddelde) in loondienst. Het modale inkomen in Nederland is zo’n 3.500 euro per maand (in 2023).

Eenmalige extra beloning in 2023

Leraren kregen in augustus 2023 eenmalig € 1.000 (bruto, bij een fulltime contract). Deze extra beloning is niet opgenomen in de bedragen uit de tabel. Ook in de berekening van de gemiddelde beloning is deze extra uitkering niet meegeteld.

Beloning voor startende leraren

Er is geen vaste functieschaal voor startende docenten in het onderwijs. Omdat taken de beloning bepalen, hangt het van de taken en verantwoordelijkheden af, in welke salarisschaal de docent wordt ingepast. Vaak is dit de schaal LB of LC.

Taken bepalen de beloning

De taken van een docent bepalen of hij in schaal LB, LC of LD valt. Het salaris en de beloning hangen af van welke schaal en trede een docent heeft.

Elke schaal bestaat uit 12 zogeheten salaristreden. Bij goed functioneren stijgt het maandsalaris ieder jaar een trede. Een docent die in trede 1 begint, krijgt na 10 jaar waarschijnlijk het salaris van trede 10. In de praktijk kan dat verschillen.

Salaris als zij-instromer in het onderwijs

Gaat u vanuit een andere baan als zij-instromer het onderwijs in? Dan begint u mogelijk op een hogere trede of een hogere schaal. U maakt daarover zelf afspraken met uw werkgever.

Meer informatie over de cao mbo

In het onderwijs gaan sociale partners over de cao-afspraken. Sociale partners zijn vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers, bijvoorbeeld de MBO Raad (brancheorganisatie mbo-scholen) en de vakbonden. Meer informatie over de cao mbo vindt u bij deze vertegenwoordigers.

Vragen over leraar worden

Meer informatie over werken in het onderwijs of persoonlijk advies? Neem contact op met het Onderwijsloket.