Hoe kan ik met mijn arbeidsbeperking bij een werkgever aan de slag?

Als arbeidsgehandicapte kunt u begeleiding van uw gemeente krijgen als u een baan zoekt. De gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft om een baan te vinden. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Hierbij gaat de gemeente uit van wat u kunt. Als u een uitkering van UWV heeft, kan UWV u begeleiden bij het vinden van werk.

Het kan gaan om ‘gewoon’ werk, een baan voor mensen met een beperking of beschut werk.

Gemeenten bepalen zelf welke ondersteuning zij bieden. Hun beleid voor de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap naar een baan ligt vast in een verordening.

Begeleiding arbeidsgehandicapte naar baan

De gemeente kan zorgen voor:

 • Aanpassing van uw werkplek

  Een werkgever kan een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek voor werknemers met een arbeidsbeperking. Het kan gaan om ‘niet-meeneembare voorzieningen’ zoals een traplift of deuren die vanzelf opengaan. Het kunnen ook ‘meeneembare voorzieningen’ zijn. Zoals een aangepaste bureaustoel of een braille-regel voor blinde of slechtziende werknemers.

 • Jobcoaching

  De jobcoach helpt u bij het inwerken. Hij begeleidt u ook op de werkvloer. Als u een uitkering van UWV krijgt, kunt u bij UWV informeren over ondersteuning door een jobcoach. In andere gevallen kunt u contact opnemen met uw gemeente. 

 • Loonkostensubsidie

  Werkgevers kunnen loonkostensubsidie aanvragen als u minder dan het minimumloon kan verdienen. De loonkostensubsidie vergoedt het verschil tussen loonwaarde en minimumloon.

 • Beschut werk

  Beschut werk wil zeggen dat u uitgebreide begeleiding en aanpassing van uw werkplek krijgt.

 • Dagbesteding en vrijwilligerswerk

Geen nieuwe plaatsen in sociale werkvoorziening

U kunt  niet meer als nieuwe werknemer terecht in de sociale werkvoorziening (Wsw).

Financieel CV vergroot kans op baan

Uw werkgever kan mogelijk gebruikmaken van financiële voordelen als hij u in dienst neemt. Met de hulp van een tool kunt u een overzicht maken van die voordelen. Dit overzicht is uw financieel CV. Dat kunt u bijvoorbeeld meesturen met uw sollicitatie. Zo weet de werkgever waar hij recht op heeft als hij u een baan geeft.

Om het financieel CV te maken vult u de tool financieel CV in van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

UWV ondersteunt Wajongers

UWV kan Wajongers ondersteunen bij het vinden van een baan. Bijvoorbeeld met:

 • proefplaatsing: tijdens de proeftijd van een Wajonger betaalt UWV zijn uitkering 2 maanden door. De werkgever hoeft dan geen salaris te betalen;
 • loondispensatie: UWV betaalt de werkgever een tegemoetkoming in de loonkosten.