Hoe kom ik in aanmerking voor beschut werk?

Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. De gemeente kan laten beoordelen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Sinds 1 januari 2017 kunt u ook zelf aan het UWV (laten) vragen of u beschut mag werken.

Beschut werk

U heeft een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en u wilt graag werken. Maar omdat u veel begeleiding nodig heeft, is werken in een gewoon bedrijf niet mogelijk. Of de aanpassingen die u nodig heeft, kunnen niet in een gewoon bedrijf worden ingepast. U kunt dan mogelijk op een beschutte werkplek werken. Een beschutte baan is een baan die bij u past, met salaris.

Beoordeling door UWV

UWV beoordeelt op basis van landelijke criteria of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Sinds 1 januari 2017 kunt u zelf om een beoordeling bij UWV (laten) vragen of u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt.

Het kan zijn dat UWV oordeelt dat u niet voor een beschutte werkplek in aanmerking komt. Bijvoorbeeld omdat u wel in een gewoon bedrijf kunt werken. Of omdat u niet kunt werken. Dan kunt u samen met UWV of gemeente kijken welke andere mogelijkheden er voor u zijn. Bijvoorbeeld een baan via de banenafspraak of dagbesteding.

Gemeente regelt de beschutte werkplek

Stelt UWV vast dat u voor een beschutte werkplek in aanmerking komt, dan krijgt u een positief advies. De gemeente waar u woont bekijkt dan samen met u welk werk bij u past. En hoeveel uur u gaat werken.

Uw gemeente heeft een bepaald aantal beschutte werkplekken beschikbaar. Het kan zijn dat de gemeente nog geen plek voor u heeft. Dan komt u op een wachtlijst. In de tussentijd kijkt de gemeente samen met u naar andere mogelijkheden. 

Heeft u nog vragen? Dan kunt u terecht bij uw gemeente, UWV of de onafhankelijke cliëntenondersteuning in uw gemeente.