Mag ik alleen maar nachtdiensten draaien?

Als u alleen maar ’s nachts wilt werken, moet u kunnen aantonen dat het voor u belangrijk is om alleen nachtdiensten te werken. Hiervoor vraagt u toestemming aan de Nederlandse Arbeidsinspectie. U moet dan wel voldoen aan de voorwaarden.

Voorwaarden voor alleen ’s nachts werken

Om alleen ’s nachts te werken, gelden bepaalde voorwaarden. Zo moet u kunnen aantonen dat het zeer belangrijk voor u is om alleen nachtdiensten te draaien. Uw aanvraag wordt alleen goedgekeurd als het gaat om zeer bijzondere maatschappelijke privéomstandigheden.

Lees alle voorwaarden voor alleen ’s nachts werken op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Toestemming vragen aan Nederlandse Arbeidsinspectie

Voldoet u  aan de voorwaarden? Dan kunt u toestemming vragen. Dit heet: ontheffing verbod op permanente nachtarbeid. In een periode van 4 aaneengesloten weken mag u dan maximaal 20 nachtdiensten werken.

Vul hiervoor het Ontheffingsformulier Permanente nachtarbeid in op de website van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Werkte u ook al voor 1 januari 1996 alleen maar ’s nachts? Mocht dat volgens de toen geldende wetgeving? En is het redelijkerwijs niet mogelijk dat uw arbeid anders wordt georganiseerd? Dan hoeft u geen ontheffing aan te vragen en mag uw werkgever u op deze manier door laten werken, zonder dat u een ontheffing heeft. Dit is geregeld in artikel 8.1:1 van het Arbeidstijdenbesluit.