Wat gebeurt er nadat ik in beroep ben gegaan?

Uw beroep wordt behandeld door een rechter. De rechter kan uw zaak schriftelijk afhandelen of een zitting in de rechtbank inplannen.  Als u het niet eens bent met de beslissing van de rechter dan kunt u in verzet of in hoger beroep gaan. Aan een beroep en hoger beroep zijn kosten verbonden.

Beslissing op basis van stukken

Er is niet altijd een zitting in de rechtbank. De rechter kan dit besluiten. De rechter behandelt de zaak dan schriftelijk. Dit kan in de volgende gevallen:

  • Een andere rechterlijke instantie moet uw beroep behandelen. De rechter is in dit geval niet bevoegd om een beslissing te nemen over uw beroep.
  • Uw beroep wordt niet behandeld, omdat u uw beroep bijvoorbeeld te laat heeft ingediend. Of u heeft het griffierecht niet (op tijd) betaald. Uw beroep geldt dan als niet-ontvankelijk.
  • U gaat in beroep tegen een beslissing die volgens de wet niet anders kon zijn. In dit geval is uw beroep ongegrond.
  • U gaat in beroep tegen een beslissing die niet volgens de wet is. In dit geval is uw beroep gegrond.

In verzet of in hoger beroep gaan

Neemt de rechter een beslissing zonder zitting, dus op basis van de stukken? Maar bent u het niet eens met deze beslissing? Dan zijn er twee mogelijkheden:

  • U kunt in verzet gaan

    Dit kan als u geen toestemming heeft gegeven voor een schriftelijke behandeling van uw beroep. U moet dan binnen 6 weken een verzetschrift indienen bij de rechterlijke instantie die de beslissing nam. Slaagt uw verzet, dan gaat de behandeling van uw zaak verder. Er komt dan een zitting waar u uw verhaal mag doen.
  • U kunt in hoger beroep gaan

    Dit kan als alle partijen toestemming hebben gegeven voor alleen een schriftelijke behandeling. U doet dat bij de instantie die in de uitspraak staat vermeld.

Rechtszitting beroep

Tijdens de rechtszitting bespreekt de rechter de zaak met u en de tegenpartij. Vaak is dit een vertegenwoordiger. Deze zitting is openbaar. U krijgt hiervoor een oproep. U bent niet altijd verplicht om te komen, maar het is verstandig dat wel te doen. Wilt u getuigen of deskundigen naar de rechtszitting laten komen? Geef dat dan minimaal 1 week voor de zitting door aan de rechtbank en de andere partij.

In hoger beroep gaan

Bent u het niet eens met de beslissing van de rechter op uw beroep? Dan kunt u vaak in hoger beroep gaan. Op de beslissing staat bij welke hogere rechter dit kan. In hoger beroep gebeurt de behandeling van uw zaak meestal in een openbare zitting. U ontvangt een uitnodiging voor deze zitting.

Op de zitting kunt u de zaak toelichten. U mag dit ook laten doen door iemand anders, die u machtigt. U bent niet verplicht een advocaat in de arm te nemen. Maar het is wel verstandig om te informeren of het zin heeft in hoger beroep te gaan.

De kosten van (hoger) beroep

Gaat u in beroep of hoger beroep? Dan moet u griffierecht betalen. De hoogte van dit bedrag verschilt per soort zaak. Griffierecht voor hoger beroep is altijd hoger dan griffierecht voor beroep. Krijgt u gelijk van de rechter? Dan krijgt u het griffierecht terug van de tegenpartij.