Beantwoording Kamervragen over Planetary Health

Minister Kuipers (VWS) en minister Dijkgraaf (OCW) beantwoorden vragen over het rapport 'Planetary Health'. Dit rapport gaat over de effecten van milieuverandering voor de volksgezondheid. De vragen zijn van het Kamerlid Van Esch (PvdD).

Beantwoording Kamervragen over Planetary Health