Beantwoording vragen naar aanleiding van de brief over toekomstbestendige wetgeving en wetgevingsproces

Minister Van der Steur (VenJ) beantwoordt vragen van vragen van de leden van de vaste commissies voor Economische Zaken en Veiligheid en Justitie van de Eerste Kamer. De commissies hadden vragen gesteld over toekomstbestendige wetgeving en een toekomstbestendig wetgevingsproces.

Beantwoording vragen naar aanleiding van de brief over toekomstbestendige wetgeving en wetgevingsproces (PDF | 7 pagina's | 202 kB)