Categorie Beveiliging & Bedrijfshulpverlening

De categorie Beveiliging & Bedrijfshulpverlening (BHV) regelt de inkoop van diensten op het gebied van beveiliging en bewaking van rijksgebouwen. En de inkoop van diensten en middelen voor bedrijfshulpverlening. De nadruk ligt op: meer banenkansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, vermindering van CO₂-uitstoot, circulariteit en goed opdrachtgeverschap. Verder wil de categorie meer kansen bieden aan het mkb en minder verpakkingsmaterialen en papier gebruiken.

Categorieplan in het kort

In het categorieplan Beveiliging en BHV staat de actuele stand van zaken en koers voor de komende jaren. Deze koers is hoe het Rijk als inkoper doelen op het gebied van duurzaamheid (Sustainable Development Goals (SDG’s)) wil bereiken. Beveiliging en BHV zijn aan elkaar gerelateerde vakgebieden, maar hebben ook hun eigen kenmerken en markt. Het categorieplan is daarom onderverdeeld in twee subcategorieën:

Subcategorie Beveiliging

De subcategorie Beveiliging gaat over de inkoop van diensten voor de beveiliging en bewaking van rijksgebouwen (locaties), de zogenoemde Te Beschermen Belangen (TBB) en eigendommen binnen Nederland. 

Subcategorie BHV

De subcategorie BHV gaat over het inkopen van diensten en middelen voor bedrijfshulpverlening. Bijvoorbeeld opleidingen, les- en leerstof, certificering.

Wat betekent inkopen met impact voor dit categorieplan?

Inkopen met impact is dé standaard voor duurzaam, sociaal en innovatief inkopen bij het Rijk. Bij de inkoop van beveiligingsdiensten is het realiseren van dit kabinetsbeleid de belangrijkste doelstelling. 

Voor dit categorieplan betekent dit dat marktpartijen bij aanbestedingen moeten inzetten op onder andere:

 • Code Verantwoordelijk Marktgedrag. De Code wil dat iedere uitbesteding van diensten in Nederland winst oplevert voor álle betrokkenen. Voor ondernemer, opdrachtgever én medewerker;
 • Het terugdringen van CO2-uitstoot en bevorderen van circulariteit.
 • Creëren van extra werk(ervarings)plaatsen voor mensen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt;
 • mkb-bedrijven gelijke kansen bieden op het verkrijgen van een overheidsopdracht, bijvoorbeeld door bij de aanbesteding meerdere percelen in de markt te zetten. 

Producten en diensten in de categorie

Hieronder staan voorbeelden van producten en diensten die onder de categorie Beveiliging en BHV vallen: 

 • Beveiligingsdiensten voor objectbeveiliging, receptie/host-dienstverlening, evenementenbeveiliging, mobiele surveillance, aansluiting op een particuliere alarmcentrale (PAC) en alarmopvolging;
 • BHV-middelen;
 • BHV-opleidingen;
 • BHV-les en leerstof;
 • BHV-certificering;
 • Recherche- en onderzoeksdiensten;
 • Beveiligingsadviesdiensten;
 • Mobiele beveiligingsvoorzieningen; 
 • Specifieke verbindingsmiddelen/communicatiemiddelen voor beveiliging en BHV.

Video: Spoorboekje daagt inkopers én leveranciers van Beveiliging en BHV uit 

Categoriemanager René Lissenburg vertelt in deze video hoe hij opdrachtgevers en inkopers stimuleert om creatief na te denken over hoe zij doelstellingen op het gebied van CO2-vermindering, circulariteit en werk (voor mensen die niet gemakkelijk aan het werk kunnen komen) kunnen invullen. Op de Oosterscheldekering licht beveiliger Sam Bos toe hoe hij een loopbaanswitch maakte. Ook Rosa Parastar is blij met haar baan als medewerker onderhoud BHV-middelen. Zij was ingenieur in een ziekenhuis in Iran. Lees het artikel Spoorboekje daagt inkopers én leveranciers van Beveiliging en BHV uit en bekijk de video op de website Denkdoeduurzaam.nl.

Open informatie over de inkoopcategorie

Categorieplan

Het categorieplan Beveiliging en BHV, met de onderbouwde wijze waarop de categorie het kabinetsbeleid Inkopen met Impact voor deze categorie wil realiseren. 

Marktconsultaties

De categorie raadpleegt altijd de markt voorafgaand aan een aanbesteding of los daarvan. De meeste marktconsultaties vindt u op TenderNed bij Aankondigingen. Kies hiervoor als publicatietype ‘marktconsultatie’.  

Aanbestedingskalender

Wilt u weten welke aanbestedingen voortkomen uit het categorieplan en binnenkort starten? Bekijk dan de Rijksaanbestedingskalender. De gegevens in deze kalender worden elk kwartaal geüpdatet.

Lopende contracten

Wilt u inzicht in de aard en duur van lopende contracten, bekijk dan het overzicht van Rijkscontracten. Het overzicht wordt iedere drie maanden ververst (maart, juni, september en december).

Uitgaven aan Rijksinkoop (spend data)

De Rijksoverheid maakt jaarlijks de rijksuitgaven voor de inkoop van producten en diensten openbaar. Deze datasets op de website Overheid.nl geven (per jaar, per ministerie en per inkoopdomein) inzicht in de gecontracteerde leveranciers en de inkoopuitgaven per leverancier. Over alle jaren heen kan worden nagegaan in hoeverre het leveranciersbestand wijzigt. Zo is zichtbaar welke diensten en producten het Rijk nodig heeft, welke leveranciers daarvoor zijn gecontracteerd, en hoeveel hieraan in het betreffende jaar wordt uitgegeven. Als u de link activeert dan verschijnt het overzicht met datasets.  Door daarna op de betreffende dataset te klikken opent u het bestand. 

Niet alle uitgaven zijn in de datasets opgenomen en de namen van sommige leveranciers zijn anoniem gemaakt. Dit is volgens de Wet open overheid (Woo), zoals het borgen van de staatsveiligheid en de bescherming van bedrijfsvertrouwelijke gegevens.

Contact

Heeft u vragen of wilt u in gesprek? Neem contact op via e-mail: sscdji_iuc_beveiliging_BHV@dji.minjus.nl.

Veel gestelde vragen

Elk kwartaal worden de antwoorden op de veel gestelde vragen over de categorie hier vermeld.