Wat kan ik doen als ik veel zorgkosten heb?

Heeft u veel zorgkosten omdat u bijvoorbeeld blijvend ziek bent? Dan zijn er regelingen die u helpen deze kosten te betalen. Hieronder staan de mogelijkheden op een rij.

Zorgtoeslag bij een laag inkomen

Zorgtoeslag is een tegemoetkoming in de premie van uw zorgverzekering, en het verplicht eigen risico. Hoeveel zorgtoeslag u krijgt, hangt af van onder andere uw inkomen en het inkomen van een mogelijke toeslagpartner. Die heeft u bij een geregistreerd partnerschap of huwelijk. 

Hoe lager het inkomen, hoe hoger de zorgtoeslag. De Dienst Toeslagen beoordeelt elk jaar op welk bedrag u recht heeft. Ga er dus niet vanuit dat u elk jaar evenveel zorgtoeslag krijgt. Ook ontvangt u zorgtoeslag niet automatisch. U kunt zorgtoeslag zelf aanvragen via Mijn toeslagen op de website van de Dienst Toeslagen. Lees meer over de voorwaarden voor zorgtoeslag op de website van de Dienst Toeslagen. 

Zorgkosten terugkrijgen van de Belastingdienst

Sommige ziektekosten kunt u van uw inkomstenbelasting aftrekken. Deze kosten heten specifieke zorgkosten. Zoals kosten voor bepaalde medicijnen, maar bijvoorbeeld ook kosten voor sommige hulpmiddelen.

Kijk voor de mogelijkheden om zorgkosten af te trekken op de website van de Belastingdienst. Daar ziet u ook welke ziektekosten aftrekbaar zijn.

Gespreid betalen van uw eigen risico

Bij de zorgverzekering hoort het verplicht eigen risico. Dit is het bedrag dat u meebetaalt voor zorg uit de basisverzekering.

Het verplicht eigen risico is € 385. Dit is voor veel mensen een groot bedrag om in 1 keer te betalen. Bij veel zorgverzekeraars kunt u een betalingsregeling afspreken en het verplicht eigen risico in termijnen betalen. Vraag hiernaar bij uw zorgverzekeraar.

Zorgverzekeraar rekent soms geen eigen risico

De zorgverzekeraar kan ook bepaalde zorgaanbieders, zorgprogramma's, medicijnen en hulpmiddelen uitsluiten van het eigen risico. Bijvoorbeeld een programma om te stoppen met roken. Zorgverzekeraars besluiten zelf voor welke zorg u geen eigen risico betaalt. Het kan de moeite waard zijn om zorgverzekeraars op dit onderdeel met elkaar te vergelijken.

Bijdrage bij arbeidsongeschiktheid

UWV betaalt een bedrag als u op 1 juli:

  • Minstens 35% arbeidsongeschikt bent en een WIA-WAO- of WAZ-uitkering ontvangt of 
  • een Wajong-uitkering ontvangt.

Het bedrag wordt in september uitbetaald.

Neem contact op met UWV als u deze extra bijdrage bij arbeidsongeschiktheid nog niet krijgt.

Regelingen van uw gemeente

Gemeenten kunnen mensen met een chronische ziekte of een laag inkomen helpen om hun zorgkosten te betalen. De gemeente mag zelf bepalen hoe zij dat doet. Het gaat om regelingen zoals:

Zorgverzekering van de gemeente

De gemeente kan een gezamenlijke (collectieve) zorgverzekering afsluiten.
In dat geval helpt de gemeente u gedeeltelijk met het betalen van de premie. Er gelden wel voorwaarden die per gemeente kunnen verschillen. Lees meer op de website Gezondverzekerd.nl.

Extra bijdrage aan zorgkosten

Verschillende gemeenten betalen een bedrag uit aan blijvend zieke mensen en mensen met een beperking. Dit zijn de zogenaamde meerkostenregelingen. De hoogte van het bedrag en de voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand is een uitkering waarmee u extra en bijzondere kosten kunt betalen. De voorwaarden kunnen per gemeente verschillen.

Vraag de gemeente waar u recht op heeft

Vraag de gemeente of u voor een van deze regelingen in aanmerking komt. Er is misschien meer mogelijk dan u denkt.