Antwoord op Kamervraag over openstelling Kroondomein Het Loo

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op een vraag over de openstelling van Kroondomein Het Loo en de voorwaarden van de natuurbeheersubsidie voor het Kroondomein. Het Tweede Kamerlid Wassenberg (PvdD) heeft deze vraag gesteld. Het antwoord op zijn andere vragen over dit onderwerp komen later.