Antwoorden op Kamervragen over het gedogen van ernstig dierenleed bij kuikens

Minister Schouten (LNV) geeft antwoord op vragen over het gedogen van ernstig dierenleed door botbreuken, bloedingen en ontwrichtingen bij tientallen miljoenen kuikens per jaar. Het Tweede Kamerlid Vestering (PvdD) heeft de vragen gesteld.