Nederlandse markt voor vertaaldiensten

Het rapport gaat over onderzoek naar de totstandkoming van redelijke vergoedingen voor vertalers.
Het gaat daarbij om prijsvorming in de markt waar de Rijksoverheid optreedt als inkoper van vertaaldiensten en de mechanismen die daarbij een rol spelen.

TK Bijlage onderzoek vertaalmarkt JV EBA eindrapport