Herbenoeming raadsleden Adviesraad Migratie

De ministerraad heeft op voorstel van staatssecretaris Van der Burg van van Justitie en Veiligheid  ingestemd met de herbenoeming van twee raadsleden voor de Adviesraad Migratie (voorheen de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken).

Het betreft Hugo Fernandes Mendes en Mariam Chébti.

De Adviesraad Migratie bestaat uit een voorzitter en negen leden. Zij zijn allen geselecteerd op basis van hun deskundigheid op een bepaald terrein dat te maken heeft met migratie en integratie.