Kamerbrief overzicht varianten productiewaterverwerking oliewinning Schoonebeek

Staatssecretaris Vijlbrief (Mijnbouw) informeert de Tweede Kamer over de varianten van productiewaterverwerking bij de oliewinning in Schoonebeek, de voortgang van het gebiedsproces in Schoonebeek en de uitvoering van de motie-Mulder over een schoner proces en verscherpt toezicht door de SodM in dezen. Deze brief komt voort uit de toezegging van de staatssecretaris tijdens het Commissiedebat van 23 maart 2023.

Kamerbrief overzicht varianten productiewaterverwerking oliewinning Schoonebeek (PDF | 4 pagina's | 216 kB)