Subsidieregeling groepshulpen in de kinderopvang gepubliceerd

Vandaag publiceert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) de subsidieregeling ‘groepshulpen in de kinderopvang’. Deze tijdelijke subsidieregeling biedt een tegemoetkoming in de loonkosten van groepshulpen voor kinderopvangorganisaties. De regeling geeft een impuls aan het aannemen van groepshulpen en hun doorgroei in de kinderopvang.

De inzet van groepshulpen biedt veel voordelen. De groepshulp verlaagt bijvoorbeeld de werkdruk van pedagogisch professionals. Ook kunnen groepshulpen zich verder ontwikkelen, waar mogelijk tot pedagogisch professional, door tijdens het werk een (deel van een) mbo-opleiding te doen. Groepshulpen dragen zo bij aan de vermindering van het personeelstekort. De functie van groepshulp biedt in het bijzonder kansen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, omdat er geen taaleis of opleiding nodig is. De subsidie ondersteunt de inzet op het Ontwikkelpad kinderopvang van het ministerie van SZW en de Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang.

Minister van Gennip: "Het subsidiëren van groepshulpen in de kinderopvang draagt bij aan het oplossen van de arbeidskrapte. Het ontlast pedagogisch medewerkers in hun werk. En deze instapfunctie biedt kansen voor werkzoekenden zonder de juiste vooropleiding of werkervaring, zoals statushouders en Oekraïense vrouwen. Een win-win-winsituatie dus!”

Aanvraag in november

Kinderopvangorganisaties kunnen 1 keer per jaar een subsidieaanvraag doen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). In november 2024, 2025 en 2026. Het subsidiebedrag is afhankelijk van het aantal uren dat de groepshulp werkt, met een maximum van € 10.056 per groepshulp. Dit is ongeveer 40% van het jaarlijkse fulltime cao-salaris van een groepshulp. Als er veel aanvragen zijn, kan het maximale bedrag per aanvraag lager uitvallen.

Voorwaarden

Om in aanmerking te komen voor de subsidie moeten kinderopvangorganisaties aan een paar voorwaarden voldoen:

  • Een kinderopvangorganisatie mag per jaar 2 aanvragen doen. Dit betekent dat een organisatie voor 2 groepshulpen subsidie kan aanvragen.
  • De groepshulp werkt bij de kinderopvangorganisatie met een arbeidsovereenkomst die minstens 12 maanden geldig is. De arbeidsovereenkomst heeft een startdatum van 1 augustus 2023 of later.
  • De groepshulp neemt deel aan scholing via praktijkleren in het mbo, gericht op het behalen van een praktijkverklaring, mbo-certificaat of diploma. De scholing is gestart per 1 augustus 2023 of later. Het Ontwikkelpad biedt handvatten voor geschikte scholing voor de groepshulp.
  • Om scholing te garanderen, heeft de kinderopvangorganisatie subsidie voor de begeleidingskosten van de groepshulp toegekend gekregen via de Subsidieregeling Praktijkleren (aanvraag in juni-september) of Praktijkleren in de 3e leerweg (aanvraag gelijktijdig in november).
  • De subsidie is alleen bedoeld voor groepshulpen; niet voor de inzet van een beroepskracht-in-opleiding, pedagogisch medewerker in ontwikkeling of student-medewerker.
  • Voor elke individuele groepshulp kan maar 1 keer subsidie worden verstrekt.

Meer weten?

Voor details kunt u de gepubliceerde regeling en toelichting raadplegen.

Op 23 mei 2024 wordt een webinar georganiseerd dat kinderopvangorganisaties meer informatie biedt over de subsidieregeling.