Kamerbrief bij eindevaluatie Actieplan Verbetering Feitenonderzoek Jeugdbeschermingsketen

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het evaluatierapport over het Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen. Dit liep van 2018 tot en met 2021. Hij geeft een korte toelichting.