Antwoorden Kamervragen over tekortschietende feitenonderzoeken in de jeugdbescherming


Minister Weerwind (Rechtsbescherming) geeft antwoorden op Kamervragen naar aanleiding van berichtgeving dat ondanks jarenlange inspanningen de verbeterplannen voor waarheidsvinding in de jeugdzorg nauwelijks geleid hebben tot daadwerkelijke verbeteringen. De Tweede Kamerleden (SP) en Omtzigt (Omtzigt) hadden de vragen gesteld.