Voortgangsrapportage februari en maart 2023 Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire

Rapport van het landelijk Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire (OT). Het rapport gaat over ouders die zich in februari en maart 2023 hebben gemeld bij het Ondersteuningsteam.

Voortgangsrapportage februari en maart 2023 Ondersteuningsteam Uithuisplaatsingen Toeslagenaffaire