Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to the Netherlands

Rapport van het Internationaal Atoom Energie Agentschap (IAEA). Het rapport gaat over de Integrated Regulatory Review Service (IRRS) die het IAEA heeft uitgevoerd in Nederland. Het rapport toetst de wetten en regelgeving, de organisatie en de taakuitvoering van de overheid op het gebied van nucleaire veiligheid en stralingsbescherming aan IAEA-veiligheidsnormen.

Integrated Regulatory Review Service (IRRS) Mission to the Netherlands