Kabinet-Balkenende IV (2007-2010)

Het vierde kabinet-Balkenende regeerde van 22 februari 2007 tot 14 oktober 2010.

Vergroot afbeelding
Beeld: ©Hollandse Hoogte / Peter Hilz
Presentatie het kabinet-Balkenende IV op het bordes van paleis Huis ten Bosch.

Ministers

 • Minister-president, minister van Algemene Zaken
  Mr. dr. J.P. Balkenende (CDA)
 • Viceminister-president, minister van Financiën
  Drs. W.J. Bos (PvdA), afgetreden 23 februari 2010
 • Viceminister-president, minister voor Jeugd en Gezin
  Mr. A. Rouvoet (CU)
 • Minister van Buitenlandse Zaken
  Drs. M.J.M. Verhagen (CDA)
 • Minister van Justitie
  Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA)
 • Minister van Financiën
  Mr.drs. J.C. de Jager (CDA), vanaf 23 februari 2010
 • Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Dr. G. ter Horst (PvdA), afgetreden 23 februari 2010
  Dr. E.M.H. Hirsch Ballin (CDA), vanaf 23 februari 2010
 • Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  Dr. R.H.A. Plasterk (PvdA), afgetreden 23 februari 2010
  Mr. A. Rouvoet (CU), vanaf 23 februari 2010
 • Minister van Defensie
  E. van Middelkoop (CU)
 • Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
  Dr. J.M. Cramer (PvdA), afgetreden 23 februari 2010
  J.C. Huizinga-Heringa, vanaf 23 februari 2010
 • Minister van Verkeer en Waterstaat
  Ir. C.M.P.S. Eurlings (CDA)
 • Minister van Economische Zaken
  M.J.A. van der Hoeven (CDA)
 • Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
  G. Verburg (CDA)
 • Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Mr. J.P.H. Donner (CDA)
 • Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Dr. A. Klink (CDA)
 • Minister voor Ontwikkelingssamenwerking
  Drs. A.G. Koenders (PvdA), afgetreden 23 februari 2010
  Drs. M.J.M. Verhagen (CDA), vanaf 23 februari 2010
 • Minister voor Wonen, Wijken en Integratie
  Drs. C.P. Vogelaar (PvdA), afgetreden 14 november 2008
  Mr. E.E. van der Laan (PvdA), vanaf 14 november 2008, afgetreden 23 februari 2010
  E. van Middelkoop (CU), vanaf 23 februari 2010

Staatssecretarissen

 • Staatssecretaris van Buitenlandse Zaken
  Drs. F.C.G.M. Timmermans (PvdA), afgetreden 23 februari 2010
 • Staatssecretaris van Justitie
  Mr. N. Albayrak (PvdA), afgetreden 23 februari 2010
 • Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  Drs. A.Th.B. Bijleveld-Schouten (CDA)
 • Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart (CDA)
  S.A.M. Dijksma (PvdA), afgetreden 23 februari 2010
 • Staatssecretaris van Financiën
  Mr.drs. J.C. de Jager (CDA), tot 23 februari 2010
 • Staatssecretaris van Defensie
  C. van der Knaap (CDA), afgetreden 18 december 2007
  Drs. J.G. de Vries (CDA), vanaf 18 december 2007, afgetreden op 14 mei 2010
 • Staatssecretaris van Verkeer en Waterstaat
  J.C. Huizinga-Heringa (CU), tot 23 februari 2010
 • Staatssecretaris van Economische Zaken
  Ds. F. Heemskerk (PvdA), afgetreden 23 februari 2010
 • Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
  Ing. A. Aboutaleb (PvdA), afgetreden 12 december 2008
  J. Klijnsma (PvdA), vanaf 18 december 2008, afgetreden 23 februari 2010
 • Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
  Dr. M. Bussemaker (PvdA), afgetreden 23 februari 2010

Kabinetsformatie

Tweede Kamerverkiezingen: 22 november 2006
Beëdiging kabinet: 22 februari 2007
Duur formatie: 92 dagen

Informateurs:

Mr. R.J. Hoekstra (CDA), 24 dagen
Dr. H.H.F. Wijffels (CDA), 52 dagen

Formateur:

Mr.dr. J.P. Balkenende (CDA), 14 dagen

Ontslag

Op 20 februari 2010 bood minister-president Balkenende aan de koningin het ontslag aan van de ministers en staatssecretarissen van de PvdA. Op 9 juni 2010 vonden vervroegde Tweede Kamerverkiezingen plaats. 

Documenten kabinet-Balkenende IV

Op 7 februari 2007 bereiken de Tweede Kamerfracties van CDA, PvdA en ChristenUnie een coalitieakkoord. Het akkoord 'Samen leven, samen werken' is de leidraad voor het beleid van het kabinet-Balkenende IV.
Op 14 juni 2007 presenteren minister-president Balkenende en de vice-minister-presidenten Bos en Rouvoet het Beleidsprogramma 2007-2011. Het programma is de concrete uitwerking van het coalitieakkoord.
Het kabinet presenteert op 25 maart 2009 'Werken aan toekomst', een aanvullend beleidsakkoord bij het coalitieakkoord 'Samen werken, samen leven' uit 2007. Het beleidsakkoord bevat maatregelen om de economische crisis het hoofd te bieden.