Aangifte geboorte doen

Heeft u een kind gekregen? Dan moet u aangifte van de geboorte doen. Dit geldt voor alle kinderen die in Nederland geboren worden. U moet dat binnen 3 dagen na de geboorte doen. De aangifte doet u in de gemeente waar uw baby is geboren. De vader of duomoeder is verplicht om aangifte te doen.  

Laatst gecontroleerd op 6 april 2022

Binnen 3 dagen geboorteaangifte doen

De geboorteaangifte moet binnen 3 dagen na de bevalling gebeuren. De geboortedag telt niet mee. Is uw kind bijvoorbeeld op maandag geboren? Dan moet u uiterlijk donderdag aangifte doen. 

Eindigt de termijn van 3 dagen op een zaterdag, zondag of feestdag? Dan krijgt u uitstel tot de eerstvolgende werkdag.  Heeft u dan maar 1 dag is om aangifte te doen? Dan krijgt u een extra dag. Er moeten namelijk altijd tenminste 2 dagen zijn om aangifte te kunnen doen.  

Te laat aangifte doen

Bent u te laat met de aangifte? Dan informeert de ambtenaar van de burgerlijke stand de officier van justitie.  U kunt dan een boete krijgen. 

Vader of duomoeder doet aangifte geboorte kind

De vader of duomoeder van het kind moet de geboorteaangifte doen. De moeder uit wie het kind is geboren, mag aangifte doen.  

Kunnen de vader, duomoeder of moeder geen aangifte doen? Dan gebeurt de aangifte door: 

  • iemand die bij de geboorte aanwezig was; 

  • de eigenaar van het huis waarin het kind is geboren; 

  • een medewerker van de instelling waar het kind is geboren. Denk bijvoorbeeld aan het ziekenhuis.   

Doet geen van deze personen geboorteaangifte? Dan gebeurt de aangifte door of namens de burgemeester. Het betreft de burgemeester van de gemeente waar het kind is geboren. Of waar het kind is gevonden als het om een vondeling gaat. 

U hoeft de baby niet mee te nemen wanneer u geboorteaangifte doet. 

Aangifte bij geboorte in voertuig

Wordt uw kind geboren in een voertuig? Bijvoorbeeld in een auto, ambulance, trein of vliegtuig. Dan moet u de aangifte doen in de plaats van aankomst. Dat is de plek waar uw kind het voertuig verlaat. Dit geldt als die plaats in Nederland ligt.  

Betreft het een internationale lucht- of zeereis? En komt u aan in een buitenlandse plaats? Dan zijn er 2 opties. 

  • Is de boot of het vliegtuig in Nederland geregistreerd? Dan moet u een voorlopige geboorteakte opmaken.  De gezagvoerder van het vliegtuig of de boot maakt deze op.   

  • Is de boot of het vliegtuig niet in Nederland geregistreerd? Dan moet u een geboorteakte laten opmaken bij lokale autoriteiten. Dan moet u in de plaats van aankomst een voorlopige akte van geboorte laten opmaken. Deze moet u zo snel mogelijk naar de ambtenaar van de burgerlijke stand in de gemeente Den Haag (laten) sturen.  

Documenten nodig voor geboorteaangifte

Gaat u een geboorteaangifte doen? Neem dan de volgende documenten mee:

  • Een geldig identiteitsbewijs. 

  • Een akte van erkenning of naamskeuze als deze vóór de geboorte is opgemaakt.   

  • Een verklaring van geboorte. Deze krijgt u in het ziekenhuis of van de verloskundige.  

Geboorteakte bij geboorteaangifte

Van de geboorteaangifte wordt een geboorteakte opgemaakt. Daarin staan: 

  • de gegevens van het kind. Denk aan namen, geboortedatum, geboorteplaats en tijdstip van geboorte; 

  • de gegevens van de ouder(s). 

De geboorteakte is het officiële bewijs van de geboorte. En ook van de afstamming van het kind van de ouder(s). 

Aangifte bij geboorte levenloos kind

Er geldt een andere procedure als u aangifte wilt doen van een levenloos geboren kind.  

Wetten en regels

Burgerlijk Wetboek Boek 1, artikel 19 a en e 

Heeft u gevonden wat u zocht?