Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) aanvragen

Voor veel banen heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig. Bijvoorbeeld als u gaat werken met vertrouwelijke gegevens of met kinderen. Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat uw gedrag geen bezwaar is voor een nieuwe baan, visum, emigratie of werkvergunning. Ook voor een visum of emigratie kan een VOG nodig zijn. 

Laatst gecontroleerd op 3 oktober 2022

Read this information in English

VOG aanvragen voor werknemers en reizigers

Staat u ingeschreven bij een gemeente? Dan staan uw gegevens in de Basisregistratie Personen (BRP). U of uw werkgever kan een aanvraagformulier VOG indienen bij de gemeente waar u woont.

Staat u niet ingeschreven bij een gemeente? Bijvoorbeeld als u tijdelijk in Nederland werkt of als u in het buitenland woont? Dan mailt u uw aanvraag met alle bijbehorende bijlagen naar Justis. De e-mail mag uit niet meer dan één VOG-aanvraag per keer bestaan.

VOG voor bedrijven of organisaties

Heeft uw bedrijf of organisatie een VOG nodig? Dan kunt u een VOG voor rechtspersonen (VOG RP) aanvragen.

Wetten en regels

Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens, titel 2, afdeling 5

Heeft u gevonden wat u zocht?