Gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aanvragen

Heeft u een juridisch probleem dat u niet zelf kunt oplossen? Wilt u een mediator of advocaat inschakelen, maar kunt u deze deskundige niet betalen? Dan kunt u gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation krijgen. Dit heet toevoeging. U krijgt dan een deel van de kosten vergoed.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation

Om gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation te krijgen, moet u aan bepaalde voorwaarden voldoen. Uw inkomen mag bijvoorbeeld niet te hoog te zijn. U vindt alle voorwaarden voor gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation op de website Rechtsbijstand.nl.

Gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aanvragen

U kunt niet zelf gesubsidieerde rechtsbijstand of mediation aanvragen. Dat doet uw advocaat of mediator namens u bij de Raad voor Rechtsbijstand.

Wetten en regels

Wet op de rechtsbijstand

Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand

Besluit rechtsbijstand- en toevoegcriteria

Besluit toevoeging mediation