Herziening uitspraak bestuursrechter aanvragen

Heeft de rechter uitspraak gedaan in een bestuursrechtelijke zaak? Bijvoorbeeld over een vergunning of een subsidie? En is de uitspraak definitief? Dat betekent dat u niet meer in beroep kunt gaan tegen de uitspraak. In speciale gevallen kunt u de rechter vragen uw zaak opnieuw te openen. Een rechter beoordeelt uw zaak dan nog een keer. Dit heet herziening.

Wanneer is herziening mogelijk?

U kunt alleen om een herziening vragen als er nieuwe feiten en omstandigheden bekend worden die:

  • zijn gebeurd vóór de uitspraak;
  • bij u niet bekend waren;
  • tot een andere uitspraak zouden leiden als zij wel eerder bekend waren.

U kunt alleen herziening vragen als u eerder bij de zaak betrokken was.

Herziening uitspraak bestuursrechter aanvragen

U dient een herzieningsverzoek in bij de bestuursrechter die de uitspraak heeft gedaan.

Wetten en regels

Algemene wet bestuursrecht (herziening uitspraak bestuursrechter)