Kind aanmelden bij middelbare school

Wilt u uw kind aanmelden bij een middelbare school? Vanaf schooljaar 2023-2024 (vanaf augustus 2023) is er sprake van een centrale aanmeldweek. U meldt uw kind dan aan in de periode van 25 tot en met 31 maart. Om uw kind aan te melden zijn er een aantal gegevens van uw kind nodig. Bijvoorbeeld het burgerservicenummer (BSN).

Laatst gecontroleerd op 1 augustus 2023

Read this information in English

Open dag middelbare school

Wilt u samen met uw kind naar een open dag van een middelbare school? Het verschilt per school wanneer de open dagen zijn. Kijk op de website van de middelbare school waar u samen met uw kind naar toe wilt voor meer informatie. Gaat u verhuizen en moet uw kind naar een nieuwe middelbare school? Dan kunt u uw kind het hele jaar aanmelden.

Voorwaarden kind aanmelden bij middelbare school

Wilt u uw kind aanmelden bij een middelbare school? Denk dan aan het volgende:

  • Kijk eerst op de website van uw gemeente of u en uw kind zelf een middelbare school mogen kiezen. In sommige gemeenten hebben schoolbesturen afspraken gemaakt over de verdeling van leerlingen over de middelbare scholen. Soms wordt er bijvoorbeeld geloot.
  • Het schoolbestuur van de middelbare school bepaalt of uw kind wordt toegelaten. Daarbij kijkt het schoolbestuur onder meer naar het schooladvies van de basisschool. Hierin staat welk niveau het beste bij uw kind past. Bijvoorbeeld vmbo, havo of vwo.
  • Soms is een middelbare school vol en is er geen plaats meer voor uw kind. U mag uw kind op meerdere middelbare scholen aanmelden.
  • Heeft uw kind extra ondersteuning nodig? Soms kan een middelbare school uw kind dit niet bieden. De school kan dan besluiten uw kind niet toe te laten. In dat geval heeft de middelbare school wel zorgplicht voor uw kind. De school gaat dan in overleg met u op zoek naar een andere passende plek. Bijvoorbeeld door uw kind aan te melden bij een andere middelbare school of een school voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

Identiteitsbewijs en burgerservicenummer (BSN) bij aanmelding

Schrijft u uw kind in voor een middelbare school? Geef dan het burgerservicenummer (BSN) van uw kind door. En neem hiervoor het identiteitsbewijs van uw kind mee. Gaat uw kind naar een nieuwe middelbare school? Neem dan het bewijs van uitschrijving mee.

Uw kind krijgt een onderwijsnummer bij de inschrijving. Dit nummer is meestal hetzelfde als het BSN.

Heeft uw kind nog geen BSN? Dan krijgt uw kind een tijdelijk onderwijsnummer via de school. Als uw kind eenmaal is ingeschreven in de Basisregistratie Personen (BRP) en een BSN ontvangt van de gemeente, geeft u dit door aan de school.

Wetten en regels

Wet voortgezet onderwijs 2020, hoofdstuk 8

Heeft u gevonden wat u zocht?