Klacht indienen over discriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens

Voelt u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, godsdienst of handicap? Dan kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Laatst gecontroleerd op 19 augustus 2021

Wetgeving gelijke behandeling

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, kan een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College mag alleen zaken behandelen die vallen onder de wetten voor gelijke behandeling. Het college kan niet oordelen over onderwerpen waar de gelijkebehandelingswetgeving niets over zegt.

Klacht bij College voor de Rechten van de Mens indienen

U kunt uw klacht online indienen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Andere mogelijkheden als u zich gediscrimineerd voelt

Voelt u zich ongelijk behandeld? Dan zijn er ook andere manieren om discriminatie te melden. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met een antidiscriminatiebureau. Of aangifte doen bij de politie van discriminatie.

Wetten en regels

Wet College voor de rechten van de mens

Algemene wet gelijke behandeling

Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

Burgerlijk Wetboek Boek 7, artikel 646

Heeft u gevonden wat u zocht?