Klacht indienen over discriminatie bij het College voor de Rechten van de Mens

Voelt u zich ongelijk behandeld of gediscrimineerd? Bijvoorbeeld vanwege uw leeftijd, godsdienst of handicap? Dan kunt u een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens.

Wetgeving gelijke behandeling

Iedereen die zich gediscrimineerd voelt, kan een klacht indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Het College mag alleen zaken behandelen die vallen onder de wetten voor gelijke behandeling. Het college kan niet oordelen over onderwerpen waar de gelijkebehandelingswetgeving niets over zegt.

Klacht bij College voor de Rechten van de Mens indienen

U kunt uw klacht online indienen op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Andere mogelijkheden als u zich gediscrimineerd voelt

Als u zich ongelijk behandeld voelt, zijn er ook andere manieren om discriminatie te melden. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met een antidiscriminatiebureau. Of aangifte doen bij de politie.

Wetten en regels