Ontheffing verzekeringsplicht sociale verzekeringen bij gemoedsbezwaren aanvragen

Voor iedereen die in Nederland woont is het een verplichting om verzekerd te zijn voor de volksverzekeringen. Zoals de AOW en de Algemene Nabestaandenwet (ANW). Dit geldt ook voor de werknemersverzekeringen als u in loondienst werkt. Denk bijvoorbeeld aan de WW en de Ziektewet. Heeft u vanwege uw levensovertuiging bezwaren tegen elke vorm van verzekeren? Dan geldt u als gemoedsbezwaard en kunt u ontheffing van de verzekeringsplicht sociale verzekeringen aanvragen.

Laatst gecontroleerd op 18 december 2020

Ontheffing verzekeringsplicht sociale verzekeringen

De volksverzekeringen en werknemersverzekeringen vormen samen de sociale verzekeringen. Voor de verzekeringsplicht kunt u als gemoedsbezwaarde een ontheffing krijgen. U betaalt dan extra belasting in plaats van de verplichte premies.

Ontheffing verplichte sociale verzekeringen aanvragen

U kunt uw ontheffing als gemoedsbezwaarde aanvragen met een formulier. Dit formulier heet de ‘Verklaring van gemoedsbezwaren’. Dit formulier kunt u telefonisch, schriftelijk of via de e-mail opvragen bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Wetten en regels