Stemmen bij de provinciale verkiezingen

Wilt u stemmen voor het bestuur van uw provincie? Dan moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. En u moet voldoen aan de andere voorwaarden. De verkiezingen voor de provinciale staten zijn eens in de 4 jaar. Op hetzelfde moment vinden ook de waterschapsverkiezingen plaats.

Laatst gecontroleerd op 29 september 2021

Read this information in English

Voorwaarden stemmen voor de provincie

Wilt u stemmen voor de provinciale verkiezingen? Dan moet u: 

  • de Nederlandse nationaliteit hebben;  

  • 18 jaar of ouder zijn;  

  • in de provincie wonen waar de verkiezing is;  

  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan iemand uitgesloten worden van het kiesrecht. Hiervoor moet er altijd een uitspraak van de rechter zijn.

Geen stemrecht provinciale verkiezingen zonder Nederlandse nationaliteit 

Heeft u de Nederlandse nationaliteit niet? Dan mag u niet stemmen voor de provinciale staten. Op hetzelfde moment zijn ook de waterschapsverkiezingen. Het kan zijn dat u wel mag stemmen voor de waterschapsverkiezingen. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. 

Stemmen voor de provinciale staten

Houd rekening met de volgende stappen als u gaat stemmen: 

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing: 

U ontvangt met de post een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Mag u ook stemmen voor de waterschappen? Dan zult u 2 stempassen krijgen. Voor het waterschap 1 en 1 voor de provincie.  

Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing: 

U krijgt de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de (mobiele) stembureaus.  

Stemmen met volmacht:

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u moet werken, of op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Wetten en regels

Grondwet, artikelen 4 en 129 

Kieswet, artikelen B 2, B 4 en B 5 

Kiesbesluit, afdeling II  

Heeft u gevonden wat u zocht?