Stemmen bij de provinciale verkiezingen

Wilt u stemmen voor het bestuur van uw provincie? Dan moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. En u moet voldoen aan de andere voorwaarden. De verkiezingen voor de provinciale staten zijn eens in de 4 jaar. Op hetzelfde moment vinden ook de waterschapsverkiezingen plaats.   

Laatst gecontroleerd op 29 september 2021

Voorwaarden stemmen voor de provincie

Wilt u stemmen voor de provinciale verkiezingen? Dan moet u: 

  • de Nederlandse nationaliteit hebben;  

  • 18 jaar of ouder zijn;  

Geen stemrecht provinciale verkiezingen zonder Nederlandse nationaliteit 

Heeft u de Nederlandse nationaliteit niet? Dan mag u niet stemmen voor de provinciale staten. Op hetzelfde moment zijn ook de waterschapsverkiezingen. Het kan zijn dat u wel mag stemmen voor de waterschapsverkiezingen. U moet wel aan de voorwaarden voldoen. 

Stemmen voor de provinciale staten

Houd rekening met de volgende stappen als u gaat stemmen: 

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing: 

U ontvangt met de post een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Mag u ook stemmen voor de waterschappen? Dan zult u 2 stempassen krijgen. Voor het waterschap 1 en 1 voor de provincie.  

Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing: 

U krijgt de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de (mobiele) stembureaus.  

Stemmen met volmacht:

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u moet werken, of op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen

Wetten en regels

Grondwet, artikelen 4 en 129 

Kieswet, artikelen B 2, B 4 en B 5 

Kiesbesluit, afdeling II  

Heeft u gevonden wat u zocht?