Stemmen bij verkiezingen Europees Parlement (EP)

Wilt u stemmen voor het Europees Parlement? Dat kan als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie (EU). Er gelden ook nog andere voorwaarden. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eens in de 5 jaar.  

Laatst gecontroleerd op 28 juni 2022

Voorwaarden stemmen voor het Europees parlement

Als u in Nederland wilt stemmen voor het Europees parlement moet u: 

  • De Nederlandse nationaliteit hebben. Of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat.  

  • 18 jaar of ouder zijn.  

  • Niet uitgesloten zijn van kiesrecht.  

Stemmers uit een ander EU-land moeten in Nederland een Y-32 formulier invullen. Hiermee registreert u zich éénmalig bij uw gemeente. Met het Y-32 formulier verklaart u niet ook in een ander land te stemmen. Anders zou u 2 keer kunnen stemmen voor het Europees Parlement. En dat mag niet. 

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? dan hoeft u geen Y-32 formulier in te vullen. 

Stemmen voor het Europees Parlement vanuit Nederland

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing ontvangt u een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.  

Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing krijgt u de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de (mobiele) stembureaus. 

Stemmen met volmacht:

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u moet werken, of op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen

Stemmen voor het Europees Parlement vanuit het buitenland

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u buiten Nederland? Dan heeft u 2 keuzes.  

Keuze 1: Meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in Nederland

Kiest u ervoor om mee te doen met de verkiezingen in Nederland? Dan kunt u stemmen op kandidaten van Nederlandse politieke partijen. Wel moet u zich eenmalig registreren bij de gemeente Den Haag om te kunnen stemmen. Daarna kunt stemmen via: 

  • een briefstembewijs en stembiljet;  

  • een schriftelijke volmacht; 

  • een kiezerspas. Hiervoor moet u wel in Nederland zijn op de verkiezingsdag. 

Keuze 2: Meedoen aan de verkiezingen voor het Europees Parlement in ander EU-land

Bent u een Nederlander die in een ander EU-land woont? En wilt u meedoen aan de verkiezingen in het land waar u woont? Dan hoeft u zich niet te registreren in Nederland. U stemt dan op kandidaten uit het land waar u woont.  

Meer informatie over stemmen vanuit het buitenland vindt u bij de Kiesraad.

Wetten en regels

Kieswet, artikelen Y 2 tot en met Y 4 

Kiesbesluit, afdeling II

Heeft u gevonden wat u zocht?