Stemmen bij verkiezingen Europees Parlement (EP)

Wilt u stemmen voor het Europees Parlement? Dat kan als u de Nederlandse nationaliteit heeft. Of de nationaliteit van een ander land uit de Europese Unie (EU). Er gelden ook nog andere voorwaarden. De verkiezingen voor het Europees Parlement zijn eens in de 5 jaar.  

Laatst gecontroleerd op 6 juni 2024

Read this information in English

Voorwaarden stemmen voor het Europees Parlement

Als u in Nederland wilt stemmen voor het Europees Parlement moet u: 

  • de Nederlandse nationaliteit hebben. Of de nationaliteit van een andere EU-lidstaat.  
  • 18 jaar of ouder zijn.  
  • niet uitgesloten zijn van kiesrecht. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan iemand uitgesloten worden van het kiesrecht. Hiervoor moet er altijd een uitspraak van de rechter zijn.

Stemmers uit andere EU-landen

Stemmers uit een ander EU-land mogen kiezen of ze willen stemmen in Nederland of in het land van herkomst.

Stemmen in Nederland

Als u wilt stemmen in Nederland, moet u een Y 32-formulier invullen. Hiermee registreert u zich eenmalig bij uw gemeente. Met het dit formulier verklaart u dat u niet in een ander land gaat stemmen. U mag namelijk maar 1 keer stemmen voor het Europees Parlement.

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u in Nederland? Dan hoeft u geen Y 32-formulier in te vullen.

Stemmen in het land van herkomst

Als u wilt stemmen in het EU-land waar u vandaan komt, hoeft u dit niet door te geven aan de Nederlandse overheid. Kijk op de website van het Europees Parlement hoe u kunt stemmen in uw land.

Registreren 44 dagen voor verkiezing

U kunt zich voor de komende Europees Parlementsverkiezing registreren uiterlijk op de 44e dag vóór de dag van die verkiezing.

Gemeente besluit of u mag stemmen

Vul het Y-32-formulier van de gemeente in en stuur dit met een kopie van een geldig identiteitsbewijs terug naar uw gemeente. Binnen 7 dagen besluit uw gemeente of u mag stemmen. Om te voorkomen dat kiezers dubbel stemmen, worden gegevens ook vergeleken met die van andere EU-lidstaten.

Toch stemmen in land van uw nationaliteit

Wilt u bij nader inzien toch stemmen voor de Europees Parlementsverkiezing in het EU-land waarvan u de nationaliteit heeft? Dan kunt u de registratie bij uw gemeente intrekken. Dit kan uiterlijk op de 44e dag voor de verkiezingsdag.

Stemmen voor het Europees Parlement in Nederland

Uiterlijk 14 dagen voor de verkiezing ontvangt u een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.  

Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing krijgt u de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de (mobiele) stembureaus. 

Stemmen met volmacht

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u moet werken, of op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Stemmen voor het Europees Parlement vanuit het buitenland

Heeft u de Nederlandse nationaliteit en woont u buiten Nederland? Dan heeft u 2 keuzes.

Wetten en regels

Kieswet, artikelen Y 2 tot en met Y 4 

Kiesbesluit, afdeling II

Heeft u gevonden wat u zocht?