Stemmen bij de Tweede Kamerverkiezingen

Wilt u stemmen voor de Tweede Kamer? Dan moet u de Nederlandse nationaliteit hebben. En u moet voldoen aan de andere voorwaarden. De verkiezingen voor de Tweede Kamer zijn eens in de 4 jaar.   

Laatst gecontroleerd op 28 juni 2022

Read this information in English

Voorwaarden stemmen voor de Tweede Kamer

Wilt u stemmen voor de Tweede Kamer verkiezingen? Dat moet u:

  • de Nederlandse nationaliteit hebben;
  • 18 jaar of ouder zijn;
  • niet uitgesloten zijn van het kiesrecht. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan iemand uitgesloten worden van het kiesrecht. Hiervoor moet er altijd een uitspraak van de rechter zijn.

De voorwaarden gelden ook voor inwoners van de eilanden Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

Nederlandse inwoners van de eilanden Aruba, Curaçao en Sint Maarten kunnen alleen stemmen wanneer zij ten minste 10 jaar inwoner van Nederland zijn geweest. Of ze moeten in Nederlandse openbare dienst op 1 van deze eilanden werken. U kunt zich bij de gemeente Den Haag laten registreren als kiezer buiten Nederland als dit voor u geldt.

Stemmen bij de Tweede Kamer verkiezingen vanuit Nederland

Uiterlijk 14 dagen voor de stemming ontvangt u met de post een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau.  

Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing ontvangt u de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de (mobiele) stembureaus. 

Stemmen met volmacht:

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u moet werken, of op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Stemmen voor de Tweede Kamer vanuit het buitenland

Wilt u buiten Nederland stemmen? Dan moet u zich eenmalig registreren bij de gemeente Den Haag. Daarna kunt stemmen via: 

  • een briefstembewijs plus stembiljet;  
  • een schriftelijke volmacht; 
  • een kiezerspas. Hiervoor moet u wel in Nederland zijn op de verkiezingsdag. 

Meer informatie over stemmen vanuit het buitenland vindt u bij de Kiesraad.  

Wetten en regels

Grondwet, artikelen 4 en 129

Kieswet, artikelen B 1 en B 5

Kiesbesluit, afdeling II  

Heeft u gevonden wat u zocht?