Stemmen bij de waterschapsverkiezingen

Bent u Nederlander? Of heeft u de nationaliteit van een ander land? Dan mag u stemmen voor de waterschappen. U moet wel aan voorwaarden voldoen. De waterschapsverkiezingen vinden eens in de 4 jaar plaats. Tegelijk met de verkiezingen voor de provinciale staten.

Laatst gecontroleerd op 29 september 2021

Read this information in English

Waterschappen in Nederland

Er zijn 21 waterschappen in Nederland. De waterschappen gaan over het onderhoud aan dijken en sluizen. Ze zorgen voor een juiste waterstand en zuivering van afvalwater.  

Elk waterschap heeft een gekozen algemeen bestuur. De inwoners kiezen het grootste deel van de leden van het algemeen bestuur.  

De andere zetels zijn voor het bedrijfsleven, de boeren en natuurbelangen. Daar kunt u niet voor stemmen.  

Voorwaarden stemmen voor het waterschap

U mag stemmen voor het bestuur van uw waterschap als: 

  • U 18 jaar of ouder bent.  

  • niet uitgesloten bent van het kiesrecht. Alleen bij bijzondere omstandigheden kan iemand uitgesloten worden van het kiesrecht. Hiervoor moet er altijd een uitspraak van de rechter zijn.

  • U inwoner bent van een waterschap. U heeft stemrecht in het waterschap waar u woont op de dag van de kandidaatstelling. Dat is 44 dagen voor de verkiezingen. 

Stemmen voor waterschappen

Houd rekening met de volgende stappen als u gaat stemmen: 

Uiterlijk 14 dagen voor de datum van de verkiezingen: 

U ontvangt met de post een stempas. De stempas neemt u samen met uw identiteitsbewijs mee naar het stembureau. Mag u ook stemmen voor de provinciale staten? Dan zult u 2 stempassen krijgen. Eentje voor het waterschap. En de ander voor de provinciale staten.   

Heeft u niet de Nederlandse nationaliteit? Dan mag u niet stemmen voor uw provinciale staten. U ontvangt dan alleen een stempas voor de waterschapsverkiezingen.  

Uiterlijk 4 dagen voor de verkiezing:  

U krijgt de kandidatenlijst. Met daarbij ook de adressen van de (mobiele) stembureaus.  

Stemmen met volmacht:

Kunt u zelf niet stemmen? Bijvoorbeeld omdat u moet werken, of op vakantie bent? Dan kunt u een andere kiezer machtigen om uw stem uit te brengen. Dit heet stemmen bij volmacht.

Wetten en regels

Grondwet, artikel 4 

Kieswet, artikelen B 2a tot en met B 5 

Kiesbesluit, afdeling II 

Heeft u gevonden wat u zocht?