Verzet tegen strafbeschikking door Openbaar Ministerie (OM)

Het Openbaar Ministerie (OM) kan bij een aantal veel voorkomende strafbare feiten zelf een straf opleggen. De rechter doet dan geen uitspraak. Dit kan bijvoorbeeld bij winkeldiefstal of rijden onder invloed. De straf die het OM oplegt heet een strafbeschikking. Dit is bijvoorbeeld een taakstraf of een boete. Heeft u een strafbeschikking gekregen? En bent u het er niet eens? Dan kunt u verzet instellen.

Straf opleggen door OM

Het OM kan alleen een strafbeschikking opleggen als er voldoende bewijs is dat u schuldig bent. Het OM kan geen gevangenisstraf geven. Dat blijft een taak van de rechter.

In verzet gaan tegen strafbeschikking

U kunt in verzet gaan tegen de strafbeschikking bij het OM. U moet dit doen binnen 14 dagen na ontvangst van de strafbeschikking.

Wetten en regels