De situatie in Rusland en Oekraïne: update over de laatste ontwikkelingen

De situatie aan de grens tussen Rusland en Oekraïne is nog altijd gespannen, ondanks internationale oproepen om te de-escaleren. In een brief aan de Tweede Kamer zet het kabinet op een rij welke diplomatieke inspanningen er worden verricht, en wat de Nederlandse inzet daarin is. En ook welke voorzorgsmaatregelen Nederland neemt, mocht Rusland Oekraïne binnenvallen.

De ontwikkelingen aan de grens volgen elkaar in snel tempo op. Hoewel Rusland zegt niet van plan te zijn Oekraïne binnen te vallen, is de Russische troepenmacht aan de grens nog altijd aanzienlijk. Er zijn voorlopig geen signalen dat Rusland zijn soldaten op grote schaal terugtrekt.

Standpunt Nederland

Nederland wil via internationale gesprekken en diplomatie voorkomen dat de spanningen hoger oplopen. Dat is en blijft de kern van de Nederlandse inzet. Maar het kabinet ziet ook dat de diplomatieke inspanningen tot nu toe nog geen opening hebben gecreëerd.

Het is niet duidelijk of Rusland wil blijven praten zolang zijn eisen niet worden ingewilligd. De kans op escalatie blijft bestaan. Het kabinet bereidt zich daarom voor op alle scenario’s. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met onze bondgenoten binnen de EU en de NAVO.

Naast gesprekken zet Nederland in op afschrikking, bijvoorbeeld door een militaire bijdrage te leveren aan de bestaande NAVO-verdediging in Oost-Europa. Ook staat Nederland pal achter een krachtige boodschap richting Rusland: de kosten van eventuele verdere agressie zullen hoog zijn.

Reisadvies

Het reisadvies voor Oekraïne staat sinds 12 februari op rood (‘niet reizen’). Het Nederlandse reisadvies is daarmee in lijn met andere landen, waaronder de Verenigde Staten en verschillende Europese landen.

Nederlanders in Oekraïne

De Nederlandse ambassade in Kyiv organiseerde op 11 februari een online informatiebijeenkomst voor Nederlanders in Oekraïne. Daarnaast heeft Nederland in Lviv een trefpunt ingericht om noodhulp te kunnen verlenen aan Nederlanders die de grens over willen.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Oekraïne aangespoord om zich te registreren, zodat de ambassade weet hoeveel Nederlanders in het land zijn. Het is alleen niet mogelijk om een compleet overzicht te krijgen van hoeveel Nederlanders zich in Oekraïne bevinden. Mensen zijn niet verplicht zich te registreren en vertrekken ook op eigen gelegenheid.

Ambassade in Oekraïne

De staf op de ambassade in Kyiv is teruggebracht tot een kernbezetting. Die blijft in de Oekraïense hoofdstad aan het werk zolang dit nog veilig kan. Gevoelige apparatuur in de ambassade is afgekoppeld en veiliggesteld. De overige medewerkers en hun gezinsleden worden naar Nederland teruggehaald. Een aantal ambassademedewerkers is overgeplaatst naar het trefpunt in Lviv.

Sancties

Nederland steunt een stevig pakket aan EU-sancties om Rusland af te houden van eventuele verdere agressie. Over dit sanctiepakket is nu veel overleg tussen landen binnen en buiten de EU.

Steun aan Oekraïne

Oekraïne heeft Nederland eerder een verzoek gedaan om militaire goederen te leveren. Het kabinet buigt zich op dit moment over dit verzoek. Zodra alle stappen zijn doorlopen, informeert het kabinet de Tweede Kamer hier apart over.