Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Begroting 2020 flink negatief bijgesteld

Begroting 2020 flink negatief bijgesteld: een eerste beeld

Het jaar is nog niet half voorbij en toch is de begroting voor 2020 door toedoen van het coronavirus al grondig bijgesteld. Daarbij weten we één ding zeker: er zullen dit jaar nog fikse aanpassingen volgen. De Voorjaarsnota, die het kabinet vandaag naar de Kamer heeft gestuurd, geeft een eerste beeld van de veranderingen in de begroting van het lopende jaar. 

Begroting 2020 flink negatief bijgesteld: een eerste beeld

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Het kabinet gaat op verzoek van de Tweede Kamer regelen dat ook grenswerkers en AOW’ers aanspraak kunnen maken op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo). 

Grenswerkers en AOW’ers toegevoegd aan Tozo-regeling

Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang

Dinsdag 21 april heeft het kabinet bekend gemaakt dat basisscholen, scholen voor speciaal onderwijs, scholen voor speciaal basisonderwijs en de kinderopvang vanaf 11 mei op een aangepaste manier weer open gaan. Op veel plekken gaat dat gelukkig goed. Op sommige scholen en kinderopvang bestaat onduidelijkheid. 

Uitgangspunten voor opening scholen primair onderwijs en kinderopvang

Lintjesregen 2020: Vanwege het Coronavirus in gewijzigde vorm

Er is meer regie nodig vanuit het Rijk om richting te geven aan de fysieke inrichting van Nederland. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties schrijft in aanvulling op de ontwerp-NOVI aan de Tweede Kamer dat de oplopende druk op de leefomgeving vraagt om fundamentele keuzes.

Lintjesregen 2020: Vanwege het Coronavirus in gewijzigde vorm

Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid treedt in werking

De spoedwet op het terrein van Justitie en Veiligheid treedt vandaag - 24 april 2020 – in werking. Deze tijdelijke wet treft een aantal voorzieningen die noodzakelijk zijn in verband met de uitbraak van COVID-19.

Verzamelwet COVID-19 Justitie en Veiligheid treedt in werking

Stikstofaanpak versterkt natuur en biedt economisch perspectief

Een structurele stikstofaanpak versterkt de natuur en biedt ruimte voor economische activiteiten. Het kabinet komt met een breed investeringspakket om in de periode tot 2030 de natuur te herstellen en de neerslag van stikstof te verminderen.

Stikstofaanpak versterkt natuur en biedt economisch perspectief

Deurwaarders mogen tijdelijk stukken afgeven via brievenbus

Gerechtsdeurwaarders mogen gedurende de coronacrisis hun stukken afgeven door deze in iemands brievenbus te doen, zonder dat het ten koste gaat van de rechtsgeldigheid van deze stukken. 

Deurwaarders mogen tijdelijk stukken afgeven via brievenbus

Bijna een half miljard extra naar onderwijs

Het kabinet maakt structureel 481 miljoen euro vrij voor het onderwijs. Met een extra bedrag van circa 450 miljoen euro uit de algemene middelen wordt de financiële tegenvaller gedekt, die was ontstaan door hogere aantallen leerlingen en studenten dan verwacht.

Bijna een half miljard extra naar onderwijs

Kabinet neemt maatregelen voor extra CO2-reductie

Het kabinet neemt een pakket maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland op korte termijn verder terug te dringen. De ministerraad heeft ingestemd met de maatregelen die worden genomen om te voldoen aan het vonnis in de Urgenda-zaak. 

Kabinet neemt maatregelen voor extra CO2-reductie

Kabinet komt met regeling voor deelgezag en draagmoederschap

Er komt een regeling voor deelgezag voor opvoeders. Personen die een belangrijke rol spelen in de dagelijkse verzorging en opvoeding van een kind, zoals de grootouders, een stiefouder of een ander familielid, krijgen straks de bevoegdheid en verantwoordelijkheid om samen met de ouders beslissingen te nemen. 

Kabinet komt met regeling voor deelgezag en draagmoederschap

Overleg Rijk en gemeenten, provincies en waterschappen over compensatie

Gemeenten, provincies en waterschappen voelen de financiële gevolgen van de coronacrisis. Daarom hebben minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en de medeoverheden gezamenlijk de eerste afspraken gemaakt over de compensatie die de medeoverheden kunnen verwachten. 

Overleg Rijk en gemeenten, provincies en waterschappen over compensatie

Statiegeld op kleine plastic flesjes voor minder zwerfafval

1 juli 2021 wordt statiegeld op kleine plastic flesjes ingevoerd. Dat heeft staatssecretaris Stientje van Veldhoven met het verpakkend bedrijfsleven afgesproken. Per flesje (< 1 liter) wordt straks 15 cent statiegeld gerekend. Voor grote flessen (> 1 liter) blijft het 25 cent. 

Statiegeld op kleine plastic flesjes voor minder zwerfafval

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl