Nieuwsbrief Regeringsnieuws - Nationaal Groeifonds: 4 miljard naar 18 projecten voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart

Nationaal Groeifonds: 4 miljard naar 18 projecten voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart

Het kabinet investeert 4 miljard euro uit het Nationaal Groeifonds in 18 projecten die moeten zorgen voor langdurige economische groei en toekomstige welvaart. Dat heeft de ministerraad besloten op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat en minister Kaag van Financiën. Economische groei stelt ons in staat om te blijven investeren in bijvoorbeeld gezondheidszorg, onderwijs en maatregelen tegen klimaatverandering. Ook zorgt groei voor meer inkomen, zodat we ook in de toekomst onze welvaart behouden.

Nationaal Groeifonds: 4 miljard naar 18 projecten voor duurzame economische groei en toekomstige welvaart

Reactie minister Carola Schouten op eerste rapport Commissie sociaal minimum

Voor het eerst is er onderzoek gedaan naar de hoogte van het bedrag dat ten minste nodig is om van te leven en mee te doen, het zogenaamde sociaal minimum. Vandaag overhandigde de voorzitter van de commissie - hoogleraar Godfried Engbersen – het eerste rapport aan minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen). 

Reactie minister Carola Schouten op eerste rapport Commissie sociaal minimum

Wettelijke regeling voor draagmoederschap

Draagmoederschap wordt bij wet geregeld in Nederland. Tot op heden is er geen specifieke regeling voor ouderschap na draagmoederschap. De ministerraad heeft op voorstel van minister Weerwind voor Rechtsbescherming ingestemd met een wetsvoorstel dat daar verandering in gaat brengen.

Wettelijke regeling voor draagmoederschap

Toekomst Nederlandse economie: innovatief, duurzaam, sterk en welvarend

Brede welvaart staat centraal in de toekomstige economie van Nederland. Dat heeft het kabinet vandaag bepaald op voorstel van minister Adriaansens van Economische Zaken en Klimaat. Onze toekomstige economie is innovatief en duurzaam en kenmerkt zich door een sterke positie van Nederland in een weerbaar Europa. Het kabinet wil dat mensen in voldoende mate kunnen meedoen en profiteren van economische groei.

Toekomst Nederlandse economie: innovatief, duurzaam, sterk en welvarend

Roos Vermeij voorzitter van de transitiecommissie pensioenen

Oud-Kamerlid en oud-pensioenfondsbestuurder Roos Vermeij wordt voorzitter van de transitiecommissie pensioenen. Deze onafhankelijke commissie gaat ondersteuning bieden aan vakbonden en werkgevers bij de gesprekken over de nieuwe pensioenregelingen. 

Roos Vermeij voorzitter van de transitiecommissie pensioenen

Forse financiële impuls voor meer en efficiënter opleiden zorgprofessionals

Minister Helder (Langdurige Zorg en Sport) zet zich ervoor in ook in de toekomst genoeg mensen te hebben voor al het werk in de zorg en ondersteuning. Met de investering van het Nationaal Groeifonds (NGF) in het programma Digital United Training Concepts for Healthcare (DUTCH) kunnen opleidingen worden gemoderniseerd met digitale trainingen en simulaties. 

Forse financiële impuls voor meer en efficiënter opleiden zorgprofessionals

Kabinet werkt aan opties afschaffen toeslagenstelsel

In het coalitieakkoord is de ambitie opgenomen om het toeslagenstelsel af te schaffen. Het huidige toeslagenstelsel biedt mensen gericht en actueel inkomensondersteuning. Tegelijkertijd bevat het stelsel tekortkomingen, waardoor fundamentele aanpassingen nodig zijn. Om een volgend kabinet in de gelegenheid te stellen om weloverwogen keuzes te maken over aanpassingen, werkt het kabinet concrete opties voor alternatieven uit. 

Kabinet werkt aan opties afschaffen toeslagenstelsel

Crisisregeling Personeelsbehoud helpt bedrijven en voorkomt baanverlies in crisistijd

In geval van een crisis zoals een overstroming, oorlog of pandemie is het belangrijk dat ondernemingen snel kunnen schakelen en zekerheid hebben over behoud van personeel. Om deze zekerheid te bieden ontwikkelt minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de Crisisregeling Personeelsbehoud. 

Crisisregeling Personeelsbehoud helpt bedrijven en voorkomt baanverlies in crisistijd

Specifieke wetgeving voor aardwarmte

Vanaf zaterdag 1 juli 2023 geldt er wet- en regelgeving specifiek voor aardwarmte. Tot en met vandaag is er voor aardwarmte hetzelfde stelsel als voor bijvoorbeeld gaswinning. Omdat aardwarmte anders werkt dan andere mijnbouwactiviteiten is er nu specifieke wetgeving met bijvoorbeeld een afzonderlijke vergunningsstructuur. Staatstoezicht op de Mijnen houdt toezicht en handhaaft op de veiligheid voor mens en milieu.

Specifieke wetgeving voor aardwarmte

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste veranderingen per 1 juli 2023

Meer bedrijven krijgen te maken met de plicht om energie te besparen en te verduurzamen, wettelijk wordt vastgelegd dat de overheid de versterkingsoperatie in Groningen leidt en er komen nieuwe regels voor het winnen van aardwarmte. Dit zijn enkele veranderingen van regels en wetten op het terrein van Economische Zaken en Klimaat die 1 juli 2023 ingaan.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat: belangrijkste veranderingen per 1 juli 2023

Kabinet publiceert aanvullende exportmaatregelen geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

Per 1 september 2023 gaan aanvullende exportcontrolemaatregelen voor geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders gelden. Hiermee geldt in Nederland voor bepaalde geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders een nationale vergunningplicht. De ministeriële regeling is vandaag in de Staatscourant gepubliceerd.

Kabinet publiceert aanvullende exportmaatregelen geavanceerde productieapparatuur voor halfgeleiders

Colofon

Ministerie van Algemene Zaken
Redactie Rijksoverheid.nl