Beslisnota bij Kamerbrief over verlengen van Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over verlengen van Tijdelijke wet digitale beraadslaging en besluitvorming (PDF | 5 pagina's | 123 kB)