Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op de eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali tussen 2014 en 2019

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Kamerbrief over kabinetsreactie op de eindevaluatie Nederlandse bijdrage aan de VN-missie in Mali tussen 2014 en 2019 (PDF | 3 pagina's | 1,5 MB)