Beslisnota bij beleidsreactie lange termijn onderzoek Betere Start

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij beleidsreactie lange termijn onderzoek Betere Start (PDF | 3 pagina's | 319 kB)