Kamerbrief bij lange termijn onderzoek opvoedondersteuning Betere Start

Minister Weerwind (Rechtsbescherming) stuurt de Tweede Kamer het onderzoek 'De lange termijn follow -up van de opvoedondersteuning Betere Start voor (ex-)gedetineerde moeders'. Dit is een opvoedtraining voor (ex-)gedetineerde moeders tijdens de overgang van de gevangenis naar huis. De training richt zich op het voorkomen van recidive (terugval) bij gedetineerde en ex-gedetineerde moeders en van latere gedragsproblemen bij hun kinderen. De minister geeft daarbij een beschrijving van de interventie Betere Start. Vervolgens gaat hij in op de resultaten van het onderzoek. Tot slot geeft hij zijn reactie. Bij de Kamerbrief zit een beslisnota.

Kamerbrief bij lange termijn onderzoek opvoedondersteuning Betere Start (PDF | 4 pagina's | 176 kB)