Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit toepassingsbereik sensitieve technologie

In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk.

Beslisnota bij Aanbiedingsbrief ontwerpbesluit toepassingsbereik sensitieve technologie (PDF | 2 pagina's | 142 kB)